Zasady płatności

Zasady płatności
za Przedszkole i zajęcia dodatkowe

Opłata za przedszkole wynosi 650 zł miesięcznie

  • zawarta w tym jest opłata za żywienie,  która wynosi 10,00 zł („dzienny wsad do kotła” – miesięcznie ok. 220 zł), a także
  • wyprawka dziecka (grupowa) tj. fundusze na kredki, plastelinę, papier, chusteczki suche mokre, itp.

Sposób dokonywania płatności za przedszkole

  • bezgotówkowo: do 15-ego każdego miesiąca na podany poniżej numer konta

UWAGA !!!
Dokonując płatności bezgotówkowej na druku bankowym należy wpisać:

Adres:
Przedszkole pw. Św. Rodziny z Nazaretu
ul. Miernicza 9
81-527 Gdynia

W tytule przelewu:
grupa nr.., imię i nazwisko dziecka, kwota opłaty.

Prosimy o dokonywanie opłat najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, zgodnie z zawartą umową.

Prosimy Rodziców, którzy dokonują płatności drogą elektroniczną, o odbieranie informacji z naliczoną kwotą odpłatności od nauczyciela w grupie i wpłacanie dokładnie podanych kwot, bez zaokrąglania sum.

Nr konta 78 1440 1026 0000 0000 0034 4327

– na to konto dokonujemy płatności tytułem opłaty za przedszkole.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE –  prosimy o wpłacanie na konto do 15 – ego każdego miesiąca.

Odpowiedzialna za przyjmowanie odpłatności jest S. Irena (Dyrektor Przedszkola)