Grupy przedszkolne

Grupa I – Aniołki Radości
2,5 – 3 lata

Najmłodsze dzieci  w przedszkolu  są ciekawe świata i chcą się wiele nauczyć, dlatego uczestniczą w wielu zajęciach – nie tylko w tych, które są przewidziane każdego dnia w naszym przedszkolnym programie, ale też w wielu zajęciach dodatkowych, jakie nam przedszkole proponuje.

Dużo radości sprawiają im spacery i zabawy na przedszkolnym placu zabaw, gdzie mogą rozładować wszelkie pokłady energii… 😉

Czynności  takie jak: przebieranie się, ubieranie się, mycie rączek, szczotkowanie zębów, malowanie farbami czy kredkami, wycinanie czy wyklejanie, a nawet samodzielne jedzenie  – sprawiają im jeszcze wiele trudności, ale nie są nie do pokonania i uczą się te umiejętności opanować.

Szczególny akcent kładzie się na realizację treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych, podejmujemy różne formy aktywności: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.

Dzień w przedszkolu wypełniony jest wieloma wesołymi zabawami  w kącikach zainteresowań oraz różnorodnymi zajęciami rozwijającymi  ich samodzielność. W przedszkolu poznają siebie i otaczający ich świat.

Uwielbiają zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, rysowanie, kolorowanie, słuchanie czytanych bajek.  Po obiedzie przewidziane jest nawet leżakowanie, aby mogły odpocząć.

Grupa II – Gwiazdeczki
4 lata

Dzieci 4 letnie, bardzo dynamiczne, ciekawe świata. Bardzo chętne do uczestniczenia w zajęciach programowych i dodatkowych.

W edukacji dzieci szczególny akcent kładzie się na realizację treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych, podejmujemy różne formy aktywności; społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną.

Dzieci uwielbiają spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Maja wiele pomysłów na wspólne zabawy w grupie. Bardzo lubią rysować malować farbami, lepić z plasteliny, modeliny, śpiewać piosenki.

Grupa III – Boże Owieczki
5 lat

Dzieci 5-letnie rozwijają swoje zdolności podczas zajęć programowych oraz zajęć dodatkowych.

Szczególny akcent w edukacji dzieci kładzie się na realizacje treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych, podejmujemy różne formy aktywności:

  • poznawczą, społeczną,
  • językową,
  • artystyczną,
  • ruchową i zdrowotną.

Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe świata, lubią spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Interesują się literami, cyframi, większość z nich jest bardzo ambitna i podejmuje pierwsze próby czytania.

Zainteresowanie sztuką rozwijają m.in. przez oglądanie przedstawień teatralnych. Bardzo lubią zabawy tematyczne, odgrywać role,  przyjemność sprawiają im przygotowywania do występów i uroczystości przedszkolnych, na scenie czują się jak prawdziwi aktorzy.

Dzieci chętnie chodzą do przedszkola, lubią się wspólnie bawić, pomagać sobie nawzajem. Mówią, że tutaj nigdy się nie nudzą, bo mają zawsze dużo pomysłów, by razem ciekawie spędzić czas.

Grupa IV  – Pszczółki
6 lat

Dzieci 6-letnie odbywają roczne przygotowanie do nauki w szkole. Chętnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, są zaangażowane we wszystkie działania grupy.

Rozwijają swoje zdolności podczas zajęć programowych i  zajęć dodatkowych. Szczególny akcent kładzie się na wspomaganie rozwoju dziecka w różnych obszarach edukacyjnych.