Plan dnia

Ramowy Rozkład Dnia

w Przedszkolu pw. Św. Rodziny
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika

7.00 – 8.30

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, np.: ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne.
 • Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
 • Śpiew.
 • Poranna modlitwa w kaplicy.

8.30 – 9.00

 • Rozchodzenie się dzieci do sal pod opieką nauczyciela. Czynności higieniczno porządkowe.
 • Modlitwa przed posiłkiem.
 • Śniadanie.

9.00 – 10.00

 • Zajęcia edukacyjne z całą grupą.
 • Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych w następujących obszarach:
  • poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata (aktywność poznawcza),
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie (eksperymentowanie),
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie (aktywność społeczna),
  • budowanie systemu wartości chrześcijańskich (aktywność religijna),
  • rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych (aktywność językowa, matematyczna),
  • rytmika, plastyka, teatr, film, literatura, sztuka (aktywność artystyczna),
  • gimnastyka, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa (aktywność ruchowa i zdrowotna).

10.00 – 11.45

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali.
 • Zabawy integracyjne.
 • Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Wycieczki tematyczne, spacery.
 • Zajęcia dodatkowe.

11.45 – 12.00

 • Czynności przygotowawczo – higieniczne do obiadu.
 • Zasady kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie prawidłowej postawy przy stole.

12.00 – 12.45

Obiad

12.45 – 14.30

 • Zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy tematyczne,  gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci z nauczycielem.
 • Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie zainteresowań.
 • Praca indywidualna z dziećmi, wspomaganie rozwoju.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zajęcia dodatkowe.

14.30- 15.00

Podwieczorek.

15.00- 17.00

 • Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.
 • Konsultacje z rodzicami (raz w tygodniu w wyznaczonych przez nauczyciela terminach).
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.